Servicedocument cijferdifferentiatie Nederlands in de entreeopleiding en mbo 2

In de brief van 6 oktober hebben de bewindspersonen aangekondigd dat er voor de normering van het examen Nederlandse taal voor de entreeopleiding en mbo-2 dit studiejaar (2015 -2016) cijferdifferentiatie wordt ingevoerd. Het Steunpunt taal en rekenen mbo heeft een servicedocument gemaakt waarin deze cijferdifferentiatie wordt toegelicht.

> Download het servicedocument [pdf]