Voortgangsrapportage rekenen juni 2015

Op 25 juni is de voortgangsrapportage 2015 over de invoering van de referentieniveaus rekenen naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze rapportage wordt ingegaan op de volgende thema’s:

  • Voorlopige resultaten in vo, van de reguliere rekentoets en de ER-toets.
  • Verbetering van de rekentoets vo en het centraal examen rekenen mbo en de randvoorwaarden.
  • Verbetering van het rekenonderwijs en de overgangsperiode.

Het Steunpunt heeft zoals gebruikelijk bij de rapportage een servicedocument gemaakt. De voortgangsrapportage verwijst naar resultaten van onderzoeken die Cito op advies van de commissie Bosker uitvoerde.

Downloads