Syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo

Op 25 juni hebben de minister en staatssecretaris de regeling vastgesteld waarmee het College voor Toetsen en Examens de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo heeft goedgekeurd. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De syllabus is geplaatst op www.examenbladmbo.nl.

Over de syllabus
Deze syllabus vervangt de huidige syllabi en toetswijzers rekenen voor vo en mbo. De nieuwe syllabus rekenen wordt van kracht op 1 oktober 2015. De rekentoetsen vo en de rekenexamens mbo in het schooljaar 2015-2016 (voor mbo vanaf P2) zijn gebaseerd op deze nieuwe syllabus. Het studiejaar 2015-2016 is een overgangsjaar waarin een beperkt aantal onderwerpen uit de syllabus nog niet worden getoetst.

Servicedocument
Bij de syllabus is een servicedocument [pdf] gemaakt met een samenvatting van de wijzigingen in de nieuwe syllabus rekenen ten opzichte van eerdere syllabi/toetswijzers. In het servicedocument staan ook de gevolgen van deze nieuwe syllabus voor het rekenexamen voor schooljaar 2015-2016 op een rij. De totstandkoming van de syllabus en de overwegingen voor de gemaakte keuzes worden toegelicht in de Toelichting bij de syllabus rekenen 2F en 3F [pdf].

Samenvatting exameneisen 3F
In een van de regionale netwerkbijeenkomsten rekenen (in Eindhoven) is gesproken over een verkorte versie van de syllabus. ROC Scalda heeft hiervan een voorbeeld gemaakt. Dit is een eerste opzet, maar hopelijkwordt zo wel duidelijk wat er met een verkorte versie wordt bedoeld. Scalda heeft dit nu even voor 3F apart gedaan en is nog aan het nadenken om 2F hierin te integreren of hier een apart document voor te maken.

> Download de verkorte versie van ROC Scalda [pdf]