Veldraadpleging voorbeeldrekentoets/rekenexamen 2A

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het vo- en mbo-onderwijsveld over de voorbeeldrekentoets/rekenexamen 2A, zowel via internet als tijdens een bijeenkomst. Via de link onderaan deze pagina kunt u zich aanmelden voor de veldraadpleging.

Achtergrond
In september 2013 heeft de staatssecretaris het CvTE gevraagd om voor leerlingen in vmbo BB een rekentoets te ontwikkelen waarmee deze leerlingen beter kunnen laten zien hoe goed zij presteren ten opzichte van het referentieniveau 2F en welke rekenvaardigheden zij wel en (nog) niet beheersen.

In de brief van 17 december 2014 aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris de ontwikkeling van een rekentoets 2A bekrachtigd en uitgebreid. Er komt een aanvulling voor 2A bij de syllabus rekenen en de rekentoets 2A zal ook ingezet gaan worden in mbo 1 (entree-opleiding) en mbo 2. In studiejaar 2015-2016 zal de pilot in vmbo BB worden voortgezet en zal ook een pilot plaatsvinden in het mbo. In 2016-2017 zal de rekentoets/rekenexamen 2A vervolgens officieel worden ingevoerd. Ook telt de rekentoets/rekenexamen 2A dan mee in de slaag/zak-regeling.

Op verzoek van het ministerie van OCW is in het voorjaar van 2014 gestart met de ontwikkeling van de rekentoets 2A. In maart 2015 heeft een eerste landelijke pilot plaatsgevonden van de rekentoets 2A voor leerlingen in het vierde jaar van vmbo BB. Op basis van deze afname is een voorbeeldtoets samengesteld.

Veldraadpleging
Deze voorbeeldrekentoets 2A met een korte toelichting wordt via zowel een digitale als fysieke veldraadpleging voorgelegd aan docenten uit het vo en mbo, rekenexperts en andere belanghebbenden.

De resultaten van deze veldraadpleging worden verwerkt in de aanvulling bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo, die in mei 2015 is vastgesteld. De resultaten worden ook gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de rekentoets/rekenexamen 2A.

U kunt van 8 juni tot en met 2 juli 2015 uw mening geven over de voorbeeldrekentoets 2A door het invullen van de digitale enquête. Voor de fysieke raadpleging op 25 juni 2015 en voor de digitale raadpleging kunt u zich via onderstaande link aanmelden:

Aanmelden veldraadpleging