Extra afnamedagen 3F in eerste tijdvak 2015-2016

Op verzoek van de mbo-sector zijn er in het komende studiejaar 2015-2016 ook afnames voorzien in periode 1. Hierbij gaat het om beperkte afnames, uitsluitend voor de centrale examens Nederlandse taal 3F en rekenen 3F. Er zullen geen aangepaste examens worden aangeboden. De examens zijn alleen beschikbaar voor afname via Facet.

Data
Mbo-instellingen kunnen de afnames plannen op de volgende dagen:

Periode 1, week 38

  • dinsdag 15 september 2015: 3F Nederlandse taal
  • woensdag 16 september 2015: 3F rekenen

Instellingen ontvangen uiterlijk op vrijdag 18 september 2015 de resultaten van deze afnames ter vaststelling.

De officiŽle publicatie van deze bekendmaking vond plaats op 7 mei 2015 in de Staatscourant.

Facet 4.0
Omdat voor deze afname de nieuwe versie van Facet (4.0) nodig is, verdient het aanbeveling om tijdig te starten met de installatie en testprocedures van de software. Zie hiervoor ook het mailbericht over de informatiebijeenkomsten over Facet 4.0 dat op 4 mei jl. verzonden is aan de contactpersonen.