Start internetconsultatie centraal examen rekenen 2A

Het ministerie van OCW is een internetconsultatie gestart over de Wet invoering rekentoets 2A (vo) en centraal examen rekenen 2A (mbo), het onderscheid in diploma’s mbo en doorstroombeperkingen met een diploma met vermelding rekentoets ER (vo) of centraal examen rekenen ER (mbo).

U kunt tot 1 juni uw reactie geven via deze link: www.internetconsultatie.nl/wetrekentoets2a.