Bouwstenen voor leesbevordering op Leesplan.nl

Voor studenten aan de mbo-opleidingen Pedagogisch Werk (PW) en Onderwijsassistent (OA) is leesbevordering een relevant thema: in hun toekomstige beroep is het bevorderen van leesplezier en leesvaardigheid van kinderen immers een belangrijke taak. Met een goede leesmotivatie is de kans groter dat kinderen later uitgroeien tot vaardige lezers.

Materialen
Daarom heeft CINOP in opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo materialen ontwikkeld voor mbo-docenten PW en OA. Een van de samenwerkingspartners was Stichting Lezen. Het project Bouwstenen voor leesbevordering is onlangs afgerond; de materialen zijn overgedragen aan Stichting Lezen. U kunt ze vinden op website Leesplan.nl.

Slimme Nieuwslezer
Een van de bouwstenen is de Slimme Nieuwslezer. Met deze online tool kunnen studenten aan de opleidingen PW en OA dagelijks interessant nieuws op hun vakgebied – en ander actueel nieuws – lezen. Zo oefenen ze hun leesvaardigheid, verbeteren ze hun (vaktechnisch) taalgebruik en wordt hun woordenschat uitgebreid. Daarnaast bevat de Slimme Nieuwslezer oefeningen die testen of de studenten de tekst goed begrepen hebben.