Flitsbijeenkomsten rekenen en Engels verplaatst naar 6 februari!

De aangekondigde flitsbijeenkomsten van 28 januari over rekenen en Engels kunnen niet doorgaan in verband met een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de rekentoets. De bijeenkomsten zijn daarom verplaatst naar 6 februari.

Rekenen
Op 6 februari in de ochtend organiseert het Steunpunt een flitsbijeenkomst waarin de onderwerpen worden toegelicht uit de brief, die 17 december door de minister en de staatssecretaris naar de Tweede Kamer is verstuurd. OCW zal voor zover mogelijk toelichten wat er wordt gewijzigd aan de wet- en regelgeving en welke maatregelen worden genomen. Daarna zal CvTE een toelichting geven op de concrete uitwerking van de genoemde maatregelen en onderzoeken voor zover op dat moment bekend. U kunt de brief en de bijlagen hier downloaden. Het Steunpunt heeft bij de brief een servicedocument voor het mbo gemaakt met een samenvatting van de beschreven maatregelen en onderzoeken. U kunt dit servicedocument hier downloaden.

Pre-pilot centraal examen Engels
Na de lunch zal tevens een flitsbijeenkomst plaatsvinden over het pre-pilot centraal examen Engels. Tijdens deze bijeenkomst geeft CvTE een toelichting op de procedures rondom de pre-pilot. OCW en het Steunpunt gaan in op de regelgeving rondom de centrale examens en het invoeringstraject naar de centrale examens. U kunt hier de nadere richtlijnen voor de pre-pilot Engels downloaden, zoals deze op examenblad mbo te vinden zijn.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor één van beide bijeenkomsten of voor beide bijeenkomsten. Na afloop van de bijeenkomst over rekenen en voorafgaand aan de bijeenkomst over Engels wordt een lunch geserveerd. Beide groepen kunnen hieraan deelnemen.
Aanmelden kan via deze link.