Zestiende bijeenkomst regionale subnetwerken Rekenen

Op 18, 19 en 20 november 2014 vindt de zestiende bijeenkomst van de regionale subnetwerken Rekenen plaats. U kunt zich hier nú voor inschrijven. De bijeenkomsten van de subnetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor rekendocenten en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Onderwerpen
De bijeenkomsten van november 2014 hebben weer verschillende onderwerpen. Voor de pauze bespreekt Rianne Reichardt de ontwikkelingen in het rekenbeleid, zoals de commissie Steur, de nieuwe syllabi, de rekengesprekken. Jurriaan Steen zal iets vertellen over het Raamwerk Opleiding rekendocent.
Hierna worden de ontwikkelingen met betrekking tot de pilot dyscalculie besproken. Ameling Algra of Emilie Kranendonk van CvTE zijn hierbij aanwezig. Zij kunnen ingaan op de regelgeving. Vervolgens willen we met elkaar onderzoeken hoe we het gewenste dossier kunnen opbouwen. Wat is nodig en wenselijk voor studenten met ernstige rekenproblemen en/of dyscalculie?

Na de pauze gaan we met rekenmateriaal aan het werk. We doen dat aan de hand van enkele opgaven uit de voorbeeldexamens. Examenopgaven zijn gemaakt op basis van het referentiekader van de commissie Meijerink. Hoe ze tot stand komen is beschreven in de syllabus rekenen. Deze syllabus is te vinden op www.examenbladmbo.nl.
Het doel is om de student de opgave zo goed mogelijk te laten maken. Hoe zien onze lessen er dan uit? Welke rekenmaterialen en hulpmiddelen worden gebruikt in de klas om dit te realiseren? Niet alleen met de gemiddelde student, maar ook voor de zwakke rekenaar.
Download de opgaven voor 2F en 3F.

Wellicht maakt u veel gebruik van extra rekenmaterialen in de klas. Neem dat gerust mee.
Is het te groot (u hoeft niet de hele kast mee te nemen), maak dan een foto en neem die mee.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.35 uur Stand van zaken vanuit het Steunpunt taal en rekenen mbo
13.45 uur Thema 'Pilot Dyscalculie'
14.45 uur Pauze
15.00 uur Thema 'Rekenmaterialen'
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

Aanmelden
U kunt zich via onderstaande links aanmelden voor de regionale bijeenkomsten.

Regio Noord: dinsdag 18 november 2014 | klik hier voor aanmelden
ROC van Twente | lokaal: de Brasserie
Wierdensestraat 65 | 7604 BB Almelo

Regio Zuid-Oost: woensdag 19 november 2014 | klik hier voor aanmelden
Summa College | lokaal: ROC café
Sterrenlaan 10 | 5631 KA Eindhoven

Regio Zuid-West donderdag 20 november 2014 | klik hier voor aanmelden
Albeda College | Rosestraat 1101
3071 AL Rotterdam

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden.
PS. Kennis delen is kennis vermeerderen. Neem een collega mee.