Publicatie 'Rekenniveaus in het mbo'

De publicatie Rekenniveaus in het mbo brengt het rekenniveau op het mbo in kaart. Daarvoor is gebruikgemaakt van het PIAAC-onderzoek: internationaal vergelijkend onderzoek naar taal- en rekenvaardigheden. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe Nederlandse mbo'ers presteren ten opzichte van mbo'ers in de landen om ons heen.

Meer informatie vindt u op de website van ecbo:
www.ecbo.nl/3_1828_Rekenniveaus-op-het-mbo.aspx