29 oktober 2014: Conferentie ‘Taal op Koers!’

Van 2010 tot en met 2014 hebben mbo instellingen additionele middelen voor de intensivering van taal en rekenen ontvangen en daarvoor hebben zij in 2010 implementatieplannen opgesteld. In deze plannen hebben de instellingen aangegeven hoe zij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs vorm denken te geven en hoe zij zich gaan voorbereiden op de examinering van taal en rekenen.

We zijn nu bijna 5 jaar verder en in schooljaar 2014-2015 zullen de eerste centrale examens Nederlands voor het mbo worden ingevoerd. In 2017-2018 zullen centrale examens voor Engels volgen. De uitvoering van de implementatieplannen heeft veel in gang gezet. De inspanningen van de scholen, de resultaten tot nu toe, de goede voorbeelden maar ook de dilemma’s verdienen aandacht.
Daarom organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo de mbo taalconferentie: Taal op koers!

Doel
De conferentie richt zich met name op kennisdeling, kennisverdieping, het delen van ervaringen en elkaar inspireren met voorbeelden van taalactiviteiten.

Doelgroep
De taalconferentie is bedoeld voor docenten, beleidsmedewerkers en managers die in het mbo betrokken zijn bij het onderwijs en de examinering van Nederlands en moderne vreemde talen (met name Engels).

Thema’s
De uitwerking van de implementatieplannen en het belang van taalontwikkeling staat bij de opening van de conferentie centraal.
Tijdens de conferentie komt een breed scala van onderwerpen aan de orde, zoals: taalbeleid, didactiek, taalontwikkeling en beroepsontwikkeling, onderzoek, beoordeling en inspirerende taalactiviteiten.

Programma
Het programma van de conferentie ziet er als volgt uit:
9.30 – 10.15 uur Centrale opening: een ervaren debatleider van het Nederlands Debat Instituut gaat in gesprek met een inspirerende, jonge werkgever over het belang van taal voor het (toekomstig) beroep van de mbo student. Daarnaast zal een aantal mbo projectleiders dat de afgelopen jaren bezig is geweest met het implementeren van het taalonderwijs aan het woord komen. Bij dit gesprek worden aanwezigen in de zaal nadrukkelijk betrokken.
10.30 – 12.00 uur Verdiepende masterclasses
12.00 – 13.00 uur Lunch op de beursvloer
13.00 – 13.30 uur Flitssessies
13.45 – 14.15 uur Flitssessies
14.15 – 14.45 uur Theepauze op de beursvloer
14.45 – 15.45 uur Workshops
15.45 – 16.45 uur Netwerkborrel

In het ochtenddeel zullen deskundigen tien verschillende verdiepende masterclasses verzorgen. Na de lunch zijn er twee rondes met elf verschillende korte flitssessies, waarin een taalactiviteit wordt gepresenteerd, die u direct in uw eigen lessituatie kunt toepassen. Ten slotte is er een ronde met workshops, waarin docenten en scholingsaanbieders een concrete aanpak toelichten.

Beursvloer
Tijdens de conferentie is er een beursvloer waar ontwikkelaars en uitgevers u informeren over hun producten. Klik hier voor een overzicht van onze beursexposanten.

Algemene informatie
Datum: Woensdag 29 oktober
Locatie: NBC Congrescentrum Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein / Utrecht
Tijd: 09.30 - 16.45 uur
Kosten: € 150,- per deelnemer

Programma en beschrijvingen
Klik hier voor het programma en de beschrijvingen van de masterclasses, flitssessies en workshops.

Aanmelden
Inschrijven kan via het digitale inschrijfformulier. U kunt op het formulier uw NAW-gegevens invullen. Na het versturen van uw gegevens komt u direct in het keuzemenu voor de masterclasses, flitssessies en de workshops.