Nieuwe servicedocumenten COE

In het Servicedocument vrijstellingen COE vindt u een overzicht van de regelgeving ten aanzien van het verlenen van een vrijstelling van deelname aan de examens voor de generieke examenonderdelen Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Deze regelgeving gaat in op het moment dat de centrale examinering is ingevoerd en de resultaten van de examens onderdeel uitmaken van de uitslagregeling (de slaag-/zakbeslissing).

Download: Servicedocument vrijstellingen COE [pdf]

Daarnaast heeft het Steunpunt taal en rekenen mbo in het Servicedocument invoering COE Nederlands 3F een aantal veelgestelde vragen rond de invoering van de centrale examinering Nederlands 3F in 2014-2015 beschreven en beantwoord.

Download: Servicedocument invoering COE Nederlands 3F [pdf]