Workshopaanbod gezocht voor verdiepingsconferenties Masterplan Dyscalculie

Evenals vorig jaar gaan wij in het kader van het Masterplan Dyscalculie in december weer drie afzonderlijke conferenties organiseren voor het po/so, het vo/vso/pro en het mbo. De conferenties zullen op onderstaande data plaatsvinden in Utrecht, Stadion Galgenwaard:

 • maandag 8 december,9.00 – 17.00 uur: mbo-conferentie;
 • dinsdag 9 december,9.00 – 17.00 uur: vo/vso/pro-conferentie;
 • woensdag 10 december, 13.00 – 20.00 uur: po/so-conferentie.

Uit de evaluatie van de startconferenties over het Masterplan Dyscalculie van vorig jaar is gebleken dat men nu vooral behoefte heeft aan concrete, inhoudelijke en praktisch toepasbare informatie over hoe men in de les kan/moet omgaan met leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Het veld is op zoek naar praktische handvatten en naar verdieping. Ook gaf men aan niet (meer) te zoeken naar algemene informatie.

Bij deze verdiepingsconferenties willen we daarom inhoudelijk beslist een stap verder gaan en het handelen van de leraar (docent) en de inhoudelijk deskundige centraal stellen. Thema’s hierbij zijn:

 • signaleren van rekenwiskundeproblemen en de rol daarbij van de leraar waarbij het observeren en analyseren van leerprocessen aan bod komt;
 • diagnostisch onderwijzen (spoor 3 –protocol bao/sbo/so);
 • intern diagnostisch onderzoek.

Naast workshops van een uur willen wij dit keer parallel ook een aantal masterclasses van twee uur in het programma opnemen. Daarnaast is het wellicht interessant om een of twee inhoudelijke aanpakken van een externe expert te laten zien, gericht op de afstemming.

Indien u een inhoudelijk deskundige bent, dan roepen wij u graag op om met een aanbodvoorstel voor een of meer van deze conferenties te komen, voor een workshop dan wel een masterclass. Bij de selectie van het aanbod gaan wij de volgende kaders hanteren.
Uw aanbod:

 • is een echte verdieping en gaat inhoudelijk een flinke stap verder dan bij de vorige conferenties;
 • voor po: inhoudelijke relatie met het protocol ERWD bao/sbo/so, H5, H6 en/of H7;
 • voor vo en mbo: inhoudelijke relatie met het protocol vo of mbo, deel 3 en deel 4;
 • is vooral praktisch en direct toepasbaar in de klas;
 • heeft interactieve werkvormen tijdens een workshop en/of een masterclass;
 • zorgt ervoor dat de deelnemers naar huis gaan met concrete handvatten voor hun dagelijkse praktijk Ún het gevoel dat ze uw bijdrage beslist niet hadden willen missen!

Kunt u aanbod leveren dat voldoet aan het bovenstaande, dan zien wij daar graag voor 25 augustus een beschrijving van tegemoet, waarbij u tevens dient aan te geven voor welke doelgroep(en) uw aanbod geschikt is: po, vo en/of mbo. U kunt hiervoor de drie linkjes naar de formats gebruiken die onderaan deze pagina staan.

Wij verzoeken u ook om aan te geven of het gaat om een masterclass van twee uur of een workshop van een uur. Als u zowel een workshop als een masterclass kunt en wilt verzorgen dan vernemen wij dat ook graag van u. Mocht u op meerdere terreinen binnen de hiervoor aangegeven kaders aanbod kunnen/willen leveren dan kunt u uiteraard meerdere beschrijvingen indienen, graag zelfs. U kunt in dat geval meerdere ingevulde formats insturen.

Het is belangrijk dat de beschrijving van uw aanbod ook werkelijk ‘de lading dekt’. Uit evaluaties van de vorige conferenties is gebleken, dat deelnemers nogal eens op basis van de workshopbeschrijving een andere verwachting van bepaalde workshops hadden. Dat willen wij nu graag voorkomen.

Na de uiterste inleverdatum gaat de stuurgroep het aanbod bestuderen en kijken met welk aanbod er een gevarieerd verdiepingsprogramma samengesteld kan worden. We streven er naar om u daar begin september uitsluitsel over te geven.

U kunt de ingevulde formats voor 25 augustus mailen naar info@steunpuntvo.nl, graag met als onderwerp ‘Aanbod verdiepingsconferenties Masterplan Dyscalculie’.

Namens de stuurgroep Masterplan Dyscalculie,
Johan van den Berg, adviseur bij het Steunpunt taal en rekenen vo.

Aanbodbeschrijving conferentie mbo, 8 december
Aanbodbeschrijving conferentie vo/vso/pro, 9 december
Aanbodbeschrijving conferentie po/so, 10 december