Beantwoording kamervragen over rekenen

Brief van de staatssecretaris van OCW aan de Tweede Kamer met reactie op de vragen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 25 november 2013 inzake cijfer rekenen op een bijlage bij de cijferlijst en van 5 november 2013 inzake plan van aanpak verbetering rekenvaardigheden.

Download: Verslag houdende lijst met vragen en antwoorden [pdf]