6 Resultatenanalyse en wat doe je ermee?

Veel scholen hebben ervoor gekozen om alle studenten bij de start van de opleiding te toetsen op rekenniveau. Ook komen er steeds meer leerlingresultaten beschikbaar op basis van de pilot rekenexamens. De vraag is wat er vervolgens met de resultaten van deze toetsen wordt gedaan. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van scholen die manieren hebben gevonden om een goede analyse van de resultaten te kunnen maken en de informatie hieruit te gebruiken bij het vormgeven van het rekenbeleid.