Taalbewust beroepsonderwijs: handvatten voor taalstimulerend onderwijs

In de publicatie Taalbewust beroepsonderwijs - geschreven door Tiba Bolle en Inge van Meelis - krijgen taal- en vakdocenten in het mbo praktische handvatten aangereikt om het onderwijs taalontwikkelend vorm te geven.

Uitgangspunt is dat in alle vakken, dus niet alleen in de lessen Nederlands, aandacht voor taalvaardigheid essentieel is. Met een goede beheersing van de taal is het immers gemakkelijker om een vak te leren. Docenten kunnen direct aan de slag met vijf didactische vuistregels voor taalstimulerend, efficiŽnt en leerzaam onderwijs.

Het nieuwe boek is een vervolg op Drieslag taal en bestaat uit een theoretisch deel en een deel met casussen, die de toepassing van de vuistregels in de praktijk laten zien. Er is veel ruimte voor eigen creativiteit en het ontwikkelen van een eigen manier van taalbewust werken die toegepast kan worden in uiteenlopende vakken.

Taalbewust beroepsonderwijs is uitgegeven bij Uitgeverij Coutinho. Hier vindt u meer informatie over het boek en kunt u Taalbewust beroepsonderwijs ook bestellen.