‘Op weg met de instellingsexamens taal’

Mbo-instellingen zijn druk bezig om de instellingsexamens Nederlands en moderne vreemde talen vorm te geven. Daarbij stuiten zij soms op verschillende dilemma’s en praktische vragen. Op dit moment worden in opdracht van het Steunpunt een aantal nieuwe producten ontwikkeld. Om deze producten en de toepassingen hiervan toe te lichten organiseert het Steunpunt taal en rekenen in april drie regionale bijeenkomsten. 

Drie regiobijeenkomsten

De data voor de regiobijeenkomsten vindt u hieronder. Klik op de bijbehorende link om u in te schrijven. Tijdens de bijeenkomst worden twee workshoprondes georganiseerd. U kunt voor beide workshoprondes uw voorkeur aangeven.

Aan de deelname van deze regiobijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. 

*LET OP: als u zich aanmeldt voor de bijeenkomst op dinsdagochtend 22 april in Den Bosch heeft u de mogelijkheid om aansluitend deel te nemen aan een studiemiddag over taalonderwijs voor mbo-docenten Nederlands. Deze studiemiddag wordt georganiseerd door ‘De academie voor mbo-taaldocenten’. U dient zich voor deze studiemiddag apart aan te melden via deze link. Deelname aan het middagprogramma is gratis voor docenten die werkzaam zijn bij de bij de Academie aangesloten roc’s (het Koning Willem I College, ROC Ter AA en ROC Tilburg). Anderen betalen voor deelname aan het middagprogramma van de Academie voor mbo-taaldocenten €50,-. Als u zich aanmeldt voor het middagprogramma en u wilt gebruik maken van de lunch, geeft u dat dan ook aan op het aanmeldformulier voor het ochtendprogramma van het Steunpunt taal en rekenen mbo.