Conferentie taal en rekenen vo en mbo 2014

Op 11 april 2014 organiseert de CED-groep de Conferentie taal en rekenen vo en mbo in Regardz La Vie, Utrecht. Tijdens de conferentie staat het vergroten van de reken- en taalvaardigheid centraal. De conferentie is bedoeld voor docenten Nederlands, wiskunde, economie en rekenen; reken- en taalco÷rdinatoren en managers betrokken bij taal- of rekenbeleid in vo en mbo.