Inschrijven rekenconferentie: Rekenen doe je zo?!

Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt taal en rekenen alweer de 5e rekenconferentie voor het mbo. Deze conferentie zal plaatsvinden bij het NBC in Nieuwegein. U kunt zich hier nu voor aanmelden.

Doelgroep 

De conferentie is bedoeld voor docenten die rekenles geven of bij wie rekenen in de beroepsgerichte vakken een rol speelt. Daarnaast zijn projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom de implementatie van de referentieniveaus rekenen en de centrale examinering van harte welkom.

Programma

Tijdens de conferentie komen in 20 verschillende workshops de volgende thema's aan bod:
  • de professionalisering van de (reken)docent;
  • de eigen vaardigheden van de rekendocent;
  • didactiek, leermiddelen en klassenmanagement bij rekenen;
  • een rijk rekenaanbod voor rekenzwakke studenten;
  • een rijk rekenaanbod voor excellente studenten;
  • inhoud en procedure rondom de examinering.

In elke workshopronde vindt ook een plenaire lezing plaats. Deze lezingen gaan over:

  • de centrale examinering van rekenen; 
  • excellente studenten en rekenen;
  • de uitkomsten van de rekengesprekken bij de mbo-instellingen.

Het volledige programma vindt u hier. Zoals elk jaar is in het centrale gedeelte plaats ingeruimd voor uitgevers en ondersteuningsinstellingen om hun producten aan te prijzen.

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden via het digitale inschrijfformulier. Na het invullen van uw NAW-gegevens komt u in het keuzemenu voor de workshops en lezingen. De kosten van de rekenconferentie bedragen €150,- (inclusief btw.). De conferentie vindt plaats in NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 Nieuwegein (route).