Handreikingen pilotexamens rekenen

Tijdens de regionale bijeenkomsten van de rekennetwerken van Steunpunt taal en rekenen mbo, presenteerde Cito veelgemaakte fouten in de pilotexamens rekenen. Onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens is deze presentatie aangevuld en omgewerkt tot een publicatie. Deze Handreikingen rekenexamens mbo 2F en 3F zijn bedoeld voor docenten rekenen in het mbo als hulpmiddel bij het onderwijs ter voorbereiding op de pilotexamens rekenen mbo. Ze zijn te vinden op www.examenbladmbo.nl, voorlopig in de rubriek Nieuws, later ook onder het tabblad examens (rekenen 2F, rekenen 3F).