Bijeenkomst centrale examens en studenten met een beperking

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Examens organiseren op 27 januari een bijeenkomst over centrale examens en studenten met een beperking. De bijeenkomst is verdeeld in een ochtend- en middagprogramma waarvoor u zich apart kunt inschrijven.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma is er aandacht voor beperkingen in algemene zin. Voor standaardsituaties bestaan standaardoplossingen. Maar wat te doen als een dyslectische student aangeeft dat hij baat heeft bij het hardop lezen van de examenteksten? Centraal staat niet zozeer het antwoord op deze concrete vraag, maar de afweging hoe we tot een antwoord komen. Wat weegt de instelling af, wie zijn daarbij betrokken, zijn daar standaardprocedures voor te maken? En wanneer komt het CvE in beeld, wat mag het CvE van de instelling als voorbereiding vragen, wat mag de instelling van het CvE verwachten? Waar wijken de procedures af van die bij instellingsexamens?

Middagprogramma 

In het middagdeel worden de puntjes op de i gezet over de aangepaste rekenexamens. Vragen en dilemma’s die bij de registratie zijn gerezen worden besproken. Er wordt Ingegaan op de vraag hoe de kandidaat het beste voorbereid kan worden en hoe u de kandidaat kunt laten ervaren wat hem te wachten staat (er is (beperkt) voorbeeldmateriaal). Verder wordt ingegaan op de regels die gelden als de student, die in aanmerking komt voor het aangepaste examen, ook dyslectisch is. Daarnaast worden de voorlopige ervaringen bij de aanmeldprocedure besproken: wat vonden de studenten, hoe werkt de eis van een extra inspanning, hoe wordt het loslaten van de voorwaarde ‘deskundigenverklaring’ ervaren?

Registratie pilot dyscalculie

Vanaf donderdag 5 december aanstaande is de registratie voor de pilot dyscalculie geopend. De contactpersonen COE krijgen hierover bericht van het College voor Examens. Hierin staat beschreven hoe u uw studenten kunt aanmelden en hoe de procedure eruit ziet. Meer informatie over het registreren van studenten kunt u vinden op www.examenbladmbo.nl.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 27 januari 2014 in cursus- en vergadercentrum Domstad (route) in Utrecht. U kunt zich hier inschrijven voor het ochtend- en middagprogramma. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Programma

  • 10.00 - 10.30 uur inloop
  • 10.30 - 12.30 uur ochtendprogramma
  • 12.30 - 13.30 uur lunch
  • 13.30 - 16.00 uur middagprogramma