Meer informatie over pilot dyscalculie beschikbaar

Op Examenbladmbo is meer informatie te vinden over de pilot dyscalculie. Het betreft informatie over het aangepaste examen, hulpmiddelen en afnamecondities; een voorlichtingsbrochure over de pilot en informatie over de rekenkaart. Voor meer informatie ga naar: www.examenbladmbo.nl.