Voorbeeldtoetsen moderne vreemde talen beschikbaar

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo zijn in samenwerking met een aantal taaldocenten van verschillende ROC's voorbeeldtoetsen mvt ontwikkeld.

Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u hier ook de beoordelingsmodellen, lege formats en een handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.