Implementatie Centraal Ontwikkelde Examens Engels


In de brief aan de mbo-instellingen van 24 april 2013 (referentie 495143) kondigt de minister van OCW aan dat het CvE verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het centraal ontwikkeld examen Engels (COE Engels) voor de niveau-4-opleidingen in het mbo. De opzet en uitrol van het COE Engels volgt in principe de infrastructuur die is gehanteerd voor de COE’s Nederlandse taal en rekenen. 
Dit implementatieplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het CvE invulling zal geven aan deze nieuwe taak.