Verlengde inschrijving vavo-septemberafname

Let op: Inschrijftermijn is inmiddels verlopen

VO-leerlingen die in september via het vavo alsnog hun diploma kunnen behalen, moeten als onderdeel daarvan verplicht de rekentoets hebben afgelegd. Dit omdat de rekentoets per 1 augustus officieel onderdeel van het eindexamen is geworden. Uitsluitend voor deze leerlingen is er op 2 september een afnamemoment van de rekentoets gecreŽerd.

Omdat de deadline voor het opgeven van kandidaten niet voor iedere vavo-opleiding duidelijk was, is er een extra gelegenheid gecreŽerd om dit alsnog te doen.

Deadline

De deadline van deze verlengde inschrijving is dinsdag 27 augustus 2013 tot 24.00 uur.

Aanmelden

Het Steunpunt VO heeft met Cito en het College voor Examens het volgende afgesproken:
de examensecretaris van een MBO-instelling die deze vavo-afname mag aanbieden en die nog geen kandidaten voor de septemberafname van de rekentoets heeft opgegeven, kan zich melden bij het Steunpunt taal en rekenen vo: 0318 648 559 of ( ’s avonds) 06 29604567. Via het Steunpunt ontvangt u dan nadere informatie.