Update Special Needs Special

In de Special needs special over centrale examinering en deelnemers met een beperking in het mbo voor het pilotjaar 2013-2104 zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Bijgaand de nieuwe versie en een apart overzicht met de aangebrachte wijzigingen.

Downloads:

Informatiebijeenkomst pilot dyscalculie

Het CvE en het Steunpunt Taal en Rekenen mbo organiseren een voorlichtingsbijeenkomst over de pilot dyscalculie.
Op de bijeenkomst zal worden ingegaan op de inhoudelijke aanpassingen in de rekentoets, op de te volgen procedure bij de aanmelding van de kandidaat en de vereisten voor aanmelding, op de hulpmiddelen bij de rekentoets, en op de relatie met het onderwijs. De bijeenkomst kan zinvol zijn voor contactpersonen, examensecretarissen, rekenco÷rdinatoren en zorgco÷rdinatoren. Aan de hand van de informatie op de bijeenkomsten zal paragraaf 3.2 van de brochure nader worden ingevuld.

Datum

maandag 30 september 2013

Locatie

Aristo Accommodaties | Brennerbaan 150 | Utrecht (route)

Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Presentaties in plenaire zaal
16.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link.