Servicedocument: Maatwerk bij de normering van de pilot-rekentoets 2F

Om beter aan te sluiten bij de bestaande verschillen in exameneisen tussen de diverse vmbo-leerwegen, wordt maatwerk toegepast in normering bij de examinering van Nederlands en rekenen. Daarbij krijgt vmbo-bb meer tijd voor de invoering; in 2013-2014 en 2014-2015 mag de normering voor Nederlands en rekenen voor deze doelgroep tijdelijk onder 2F liggen.

In het servicedocument 'Maatwerk bij de normering van de pilot-rekentoets 2F' wordt een toelichting gegeven op de uitwerking van de maatregel voor de rekentoets in het vmbo. De volledige uitwerking van deze maatregel is te vinden in de ‘Informatiebrochure kaders pilot rekentoets VO 2013’.