Studiemiddagen 'Vakbegrip' in Ede en Rotterdam

Op 5 en 19 april organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo in Ede en Rotterdam twee studiemiddagen over de lesmethodiek 'Vakbegrip'. De inschrijving voor beide middagen is nu geopend.

In opdracht van het Steunpunt taal en rekenen mbo ontwikkelt de CED-Groep 'Vakbegrip', een serie lessen met vakteksten en bijbehorende opgaven, gebaseerd op de aanpak van Nieuwsbegrip (lezen en woordenschat) en Nieuwsrekenen (rekenen). Voor rekenen is er Vakbegrip rekenen, voor Nederlandse taal is er Vakbegrip lezen en woordenschat.

Vanaf de zomer 2013 zijn voor de drie sectoren Zorg, Welzijn en Sport (Vakbegrip rekenen), Techniek en Handel/Economie (Vakbegrip lezen en woordenschat) elk 32 lessen beschikbaar. Sinds februari is de helft hiervan gereed en kosteloos te downloaden.

Het materiaal van Vakbegrip is te vinden op www.vakbegrip.nl.


Vakbegrip rekenen

Vakbegrip rekenen (voor Zorg, Welzijn en Sport) kan gebruikt worden als aanvulling op bestaande rekenmethodes. De studenten moeten gegevens uit de leesteksten halen om rekenproblemen op te kunnen lossen.


Vakbegrip lezen en woordenschat

Vakbegrip lezen en woordenschat (voor de sectoren Techniek en Handel/Economie) biedt bij elke leestekst een les begrijpend lezen waarin een leesstrategie centraal staat ťn een woordenschatles.


Studiemiddagen

Om docenten de gelegenheid te bieden goed met Vakbegrip te leren werken, organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo in april twee studiemiddagen. Tijdens deze bijeenkomsten - die worden verzorgd door Karin Snodijk (rekenen) en Heleen Rutgers (lezen/woordenschat) van de CED-Groep - krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is Vakbegrip?
  • Hoe kan ik Vakbegrip gebruiken bij of naast een bestaande lesmethode?
  • Hoe kan ik het stappenplan uit Vakbegrip toepassen in andere vakken?
  • Hoe behaal ik het hoogste effect met een rekenles Vakbegrip (bij de workshop rekenen)?
  • Uit welke stappen bestaat de rekendidactiek van Vakbegrip (bij de workshop rekenen)?
  • Hoe werk ik effectief aan leesstrategieŽn met Vakbegrip (bij de workshop lezen/woordenschat)?

Aanmelden

Ede
Datum: vrijdag 5 april
Locatie: ROC A12
Aanmelden voor vakbegrip rekenen
Aanmelden voor vakbegrip lezen/woordenschat

Rotterdam
Datum: vrijdag 19 april
Locatie: Rotterdam – ROC Zadkine
Aanmelden voor vakbegrip rekenen
Aanmelden voor vakbegrip lezen/woorden

Beide bijeenkomsten duren van 13.30 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.15 uur). De kosten bedragen € 50,00 per deelnemer. Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. Bij onvoldoende belangstelling gaat de studiemiddag niet door.