Nieuwe voorbeeldexamens 2F en 3F (in html)

Via de website van Cito zijn de eerste voorbeeldexamens 2F en 3F Nederlands en rekenen in een html-versie te downloaden. Bij deze voorbeeldexamens is ook een correctievoorschrift en een omzettingstabel van score naar cijfer te downloaden.

Zie: http://coe.cito.nl