CvE ontwikkelt nieuw systeem computerexamens

Het College voor Examens (CvE) ontwikkelt op dit moment in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem, genaamd Facet. De eerste versie van dit systeem wordt in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen.

Het is de bedoeling van instellingen vanaf het schooljaar 2013-2014 COE's kunnen afnemen in Facet. Komende maanden komt er meer informatie beschikbaar over de ontwikkeling en de invoering van Facet.

Het laatste nieuws over Facet vindt u op de website van het CvE. Daarnaast heeft het CvE mbo-instellingen per brief geinformeerd over het nieuwe computerexamensysteem. Deze brief bevatte ook de systeemeisen.