Veldraadpleging conceptsyllabi Nederlands en rekenen 2F en 3F

Op basis van de resultaten en de evaluatie van de eerste pilotafnames COE taal en rekenen in 2011-2012 en met het oog op afstemming tussen de pilotexamens voor 2F en 3F heeft het College voor Examens de syllabi taal en rekenen 2F en 3F mbo bijgesteld.

Om te bepalen of deze syllabi voor de beoogde gebruikers duidelijk genoeg zijn en de gewenste informatie bevatten, wordt het veld digitaal geraadpleegd. De resultaten van deze digitale raadpleging worden verwerkt in syllabusversies die gepubliceerd zullen worden in april 2013.

U kunt tot en met 24 februari 2013 uw mening geven over de syllabi.

Aanmelden digitale veldraadpleging