Brief CvE onderzoek referentiesets

Om de doorlopende leerlijn taal en rekenen tussen verschillende schooltypen te realiseren, is het belangrijk dat de eisen van de referentieniveaus in alle onderwijssectoren gelijk zijn. Daarvoor wordt een onderzoek uitgevoerd naar referentiesets.

Het College voor Examens heeft scholen per brief opgeroepen om mee te doen met dit onderzoek.