Interview: Lawrence Cheuk (JOB)

'JOB krijgt steeds vaker vragen over de COE's. De laatste tijd ook van ouders die zich zorgen maken in hoeverre het taal- of rekenniveau van hun kind straks bepalend is voor het niveau waarop het kan gaan studeren in het mbo. Ons standpunt is dat taal en rekenen natuurlijk heel belangrijk zijn, maar het kan niet zo zijn dat je geen timmerman meer mag worden omdat je moeite hebt met Nederlands.

Daar ligt natuurlijk ook een taak voor het onderwijs. We horen klachten van studenten die weinig of geen les krijgen in Nederlands of rekenen. Wij denken overigens dat niet alleen het aantal lesuren, maar ook de kwaliteit beter kan. Voor taal en rekenen zijn moderne methoden beschikbaar die tempo- en niveaudifferentiatie mogelijk maken. Ondanks dat worden mbo-studenten zelden op hun niveau bediend, jammer!

Daarnaast maken wij ons zorgen over studenten met een beperking; in hoeverre komen er voor die groep eerlijke aangepaste examens? Vooral voor studenten met dyscalculie houden wij de vinger aan de pols.

Tot slot hebben we in januari 2011, bij de start van de pilotexamens, een klachtenlijn voor de COE's geopend: www.mbo-examenlijn.nl. Op dit moment komen er nog niet veel klachten binnen, maar als de examens straks meetellen voor het diploma dan zal dat snel op gang komen. En zo houdt JOB de mbo-instellingen scherp bij de organisatie en uitvoering van de COE's!'