Interview: Frank Haacke (ROC Eindhoven)

'Bij ROC Eindhoven onderzoeken wij op dit moment of we de examinering centraal, per campus, of decentraal op elk van onze 8 clusters gaan uitvoeren. Dat is in de eerste plaats een facilitair vraagstuk: waar vinden we de ruimtes die we daarvoor nodig hebben?

In dit onderzoek nemen we ook de kosten mee. We maken daarvoor gebruik van het rekenmodel voor kosten van examinering, dat door saMBO-ICT is ontwikkeld. Maar naast de facilitaire en kostentechnische argumenten is vooral de organisatorische vraag interessant: met welk scenario is het onderwijs het meest gediend? Ik denk zelf dat de clusters baat hebben bij een aanpak op clusterniveau, omdat elk cluster een redelijk zelfstandige studentenadministratie heeft.

Ook roostertechnisch is het eenvoudiger als er gewerkt wordt op cluster niveau. Op die manier hou je het behapbaar, overzichtelijk en krijg je eenvoudiger de betrokkenheid die je zo hard nodig hebt vanuit het onderwijs. Ik ben dus erg benieuwd wat er uit onze onderzoeken komt en welke argumenten uiteindelijk de doorslag zullen geven!'