Interview: Frank Malherbe (ROC Rijn IJssel)

'Mijn taak in dit proces is het ondersteunen van de centrale en decentrale examencommissies bij de invoer en verwerking van gegevens.
Bijvoorbeeld de import van kandidaatgegevens, het koppelen met de afnameplanningen en het verwerken van de resultaten.

Dat laatste heeft heel wat hoofdbrekens gekost. De vorm waarin deze op dit moment worden aangeleverd vraagt volgens mij namelijk om een slimme aanpak met Excel. De resultaten die wij terugkregen van Cito heb ik via extra werkbladen in Excel gekoppeld aan de gegevens van de kandidaten en de afgenomen examens. Via een ingewikkelde formule kan ik nu eenvoudig alle benodigde gegevens voor de samenvoegbrieven bij elkaar brengen. De brief bevat, naast naam en adres van de kandidaat, ook de gemaakte examens, het moment van afname en het behaalde resultaat.

Om dergelijke rapporten of samenvoegdocumenten met een druk op de knop te kunnen genereren, moet je behoorlijk thuis zijn in Excel. Gelukkig kan ik er mee lezen en schrijven!'