Interview: Albert Melskens (ROC Nijmegen)

'Wij hebben de afgelopen pilotperiode met ruim 1000 studenten meegedaan aan de pilotexamens. In het Handboek COE is als voorbereidende stap de Proef op de Som-toets opgenomen en ik moet zeggen dat we daar behoorlijk tegen op zagen. Het zou betekenen dat we de hele operatie dubbel zouden moeten uitvoeren. Studenten zouden bovendien twee keer moeten reizen.

Mijn collega Hans Steeman, die bij het project betrokken is als contactpersoon ICT, kwam met de oplossing: een instructiefilmpje over de afname. In deze Proef op de Som-film komen alle stappen uit het draaiboek aan bod: het reizen naar de locatie, het aanmelden, opbergen van de jassen en tassen, regels over te laat komen, enzovoort.

We hebben het filmpje aan de taal- en rekendocenten gegeven en deze hebben de film in hun voorbereidende les over de COE's getoond. Het resultaat was boven verwachting: alle studenten waren perfect ge´nformeerd en wisten wat er van hen verwacht werd. Dus die Proef op de Som-film houden we erin!'