Interview: Johan Sardjoe (ROC Mondriaan)

'Uitgangspunt is dat onze studenten goed voorbereid zijn als zij opgaan voor het examen. Op die manier willen wij voorkomen dat ze na een eerste poging gedesillusioneerd en ontmoedigd uit het examen komen. Daarom plannen wij de COE's bewust niet te vroeg in de opleiding. Als je bedenkt wat er door het onderwijs - met name op het gebied van rekenen - nog te doen is, dan hebben we die tijd namelijk hard nodig.

Ons idee is om het laatste opleidingsjaar te gebruiken voor de COE's. In de eerste afnameperiode gaan studenten groepsgewijs op voor hun eerste poging. De daarop volgende periode is voor de tweede poging, vaak een herkansing, maar mogelijk ook ter verbetering van het eerder behaalde resultaat. Na deze tweede ronde zijn alle resultaten, inclusief de instellingsexamens bekend en maken we de balans op wie er nog moet herkansen. Deze studenten krijgen vervolgens alle aandacht die nodig is om in de derde periode alsnog een voldoende resultaat te behalen.'