Interview: Jan Paul de Vries (CvE)

Jan Paul de Vries, projectleider mbo bij het College voor Examens, over de kaders en regelgeving.

'Het CvE is verantwoordelijk voor het geven van regels en kaders met betrekking tot de COE's. Bijvoorbeeld het vaststellen van de tijdvakken waarin de examens plaatsvinden. Daarnaast stellen wij de regels op voor de afname. Daarbij gebruiken wij de pilotperiodes om te onderzoeken wat nodig is, wat werkt en wat mogelijk verbeterd moet worden. Vanzelfsprekend met input vanuit het mbo-werkveld.

Persoonlijk vind ik het implementatietraject binnen de onderwijsinstellingen heel interessant. Veel instellingen zijn zoekende, proberen bepaalde scenario's uit en wij willen daarbij helpen, door de juiste informatie te geven. Op dit moment communiceert het CvE vooral via het Steunpunt. Maar straks, in 2013-2014, als de examens verplicht zijn voor mbo-4, zal er een speciaal communicatieplatform komen met alle informatie over de afname en de regelgeving.

In het komende pilotjaar 2012-2013 zullen we dit communicatieplatform voor regelgeving op gaan zetten. Alle informatie over regelgeving overzichtelijk bij elkaar. Dat is wel zo efficiŽnt voor de onderwijsinstellingen!'