Onderzoek Taal en Rekenen – Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Het Onderzoek Taal en Rekenen van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) brengt in kaart welke beleidsmaatregelen mbo-instellingen nemen op het gebied van taal en rekenen, tot welke concrete maatregelen in het onderwijsproces dit leidt en welke effecten dit heeft op het taal- en rekenniveau van deelnemers.

Het meerjarig onderzoek leidt tot de volgende opbrengsten:

  • Varianten van taal- en rekenbeleid worden in kaart gebracht;
  • Varianten van taal- en rekenaanbod worden onderscheiden;
  • Er komt een beeld tot stand van de doorvertaling van taal- en rekenbeleid naar het primaire proces;
  • De effecten van maatregelen worden in beeld gebracht;
  • Uiteindelijk wordt helder wat werkt en wat haalbaar is en wat daarvoor nodig is.