Aanbodoverzichttaalenrekenen.nl geactualiseerd

Bent u op zoek naar actueel aanbod op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en mvt? U vindt het meest actuele aanbod nu op www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl.

Deze website is als service voor scholen opgezet om docenten, co÷rdinatoren en schoolleiders te ondersteunen bij de zoektocht naar geschikt aanbod op het gebied van Nederlands, rekenen en voor het mbo ook moderne vreemde talen. Het is een gezamenlijk product van de Steunpunten taal en rekenen vo, mbo en ve.

Wij hebben onlangs alle aanbieders gevraagd hun aanbod te actualiseren en waar mogelijk aan te vullen met nieuw aanbod. Ook is de site overzichtelijker gemaakt waardoor u nog beter het beschikbare aanbod waarnaar u op zoek bent in beeld krijgt. Door links bovenaan op de site uw keuze te maken voor een schoolsoort, vakgebied en de categorie van het aanbod kunt u met een paar klikken het aanbod vinden waarnaar u op zoek bent.

N.B. Voor het vo bestaat er voor leermiddelen al jaren een aparte site: www.leermiddelenplein.nl die door de SLO wordt onderhouden. U vindt daarom geen leermiddelenaanbod voor vo in ons aanbodoverzicht.