Informatiebrochure COE 2012-2013 en Handboek COE

In een nieuwe informatiebrochure beschrijft het CvE wat er dit jaar te gebeuren staat in het kader van de pilotexamens COE. De brochure - Op weg naar Centraal Ontwikkelde Examens taal en rekenen in het mbo, pilotjaar 2012-2013 - is verzonden aan alle Colleges van Bestuur van de bekostigde mbo-instellingen en aan de directies van de niet-bekostigde en exameninstellingen.

U kunt de brochure vanaf deze site downloaden of een fysiek exemplaar bestellen via info@cve.nl.

Nieuw versie Handboek COE 2012-2013
Er is ook een nieuwe versie beschikbaar van het Handboek COE 2012-2013. Deze is te downloaden via de website van het Cito.