Agenda Steunpunt mbo

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande bijeenkomsten van het Steunpunt mbo.

 


Planning bijeenkomsten regionale subnetwerken rekenen

De regionale subnetwerken rekenen komen in het schooljaar 2016/2017 drie keer bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 9, 10 en 11 mei in respectievelijk Oss, Zwolle en Dordrecht. Lees verder... 


29 maart: flitsbijeenkomst Examinering Engels

15/02/2017 Het Steunpunt taal en rekenen mbo organiseert op 29 maart 2017 een flitsbijeenkomst over examinering Engels. De bijeenkomst is bedoeld voor docenten/co÷rdinatoren Engels en contactpersonen van examencommissies. Lees verder... 


20 april: flitsbijeenkomst Examinering rekenen van studenten met een beperking

13/03/2017 Op 20 april 2017 organiseren het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Toetsen en Examens een flitsbijeenkomst over de examinering rekenen van studenten met een beperking. Lees verder...