Taal en rekenen in het mbo: wat is er gaande?

Presentatie over taal en rekenen in het mbo voor managementdag van stichting platforms vmbo.