Opbrengsten conferentie Taal Werkt!

Op donderdag 7 april 2011 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo samen met drie taalnetwerken en de Netwerk Academy de conferentie ‘Taal werkt!. Klik hier voor de opbrengsten van die dag.

‘Taal werkt!’ leverde concrete handreikingen op over hoe mbo-instellingen, samen met het (regionale) bedrijfsleven, taalontwikkeld beroepsonderwijs vorm kunnen geven.

Het programma bood naast inspirerende workshops en lezingen ook ruimte om vragen te stellen en oproepen te doen. Bij de start van de taalconferentie werd aandacht besteed aan de kaders en regels waarbinnen de intensivering van de Nederlandse taal in het mbo gestalte krijgt. De deelnemers konden daarover tijdens een paneldiscussie vragen stellen aan vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, het College voor Examens, de MBO Raad en het COLO. Tom van ‘t Hek was dagvoorzitter.

De presentaties/workshops die tijdens Taal Werkt! werden gegeven, kunt u hieronder downloaden.