Platform Taal in mbo

Taal in mbo is een expertgroep van de MBO Raad, bedoeld voor medewerkers van bekostigde mbo-instellingen die zich bezighouden met taalbeleid (Nederlands). Dit kunnen taalexperts of beleidsmedewerkers zijn, maar ook teamleiders of onderwijsdirecteuren.

Doelstellingen
De expertgroep richt zich op:

  • kennisdeling en -ontwikkeling rond taalonderwijs en taalbeleid in het beroepsonderwijs
  • afstemming met andere netwerken en platforms voor voortgezet onderwijs en Hoger beroepsonderwijs
  • het volgen van onderzoek naar praktijkervaringen
  • het leveren van input richting het ministerie van OCW (Steunpunt taal en rekenen) en Inspectie van het Onderwijs via de MBO Raad

Meer informatie: www.mboraad.nl