Aankondiging COE Engels mbo-4

29 november 2011

Vanaf het studiejaar 2017-2018 zijn centraal ontwikkelde examens Engels verplicht op mbo-4. Met de gefaseerde invoering van de COE Engels voor niveau 4 wordt begonnen vanaf het studiejaar 2013-2014.

In haar brief 'Kwaliteit van het mbo-onderwijs' aan de Tweede kamer van 28 november 2011 kondigt minister Van Bijsterveldt aan dat vanaf studiejaar 2013-2014 gestart zal worden met een gefaseerde invoering van centraal ontwikkelde examens Engels voor niveau 4. In het studiejaar 2017-2018 zal deelname aan deze examens voor alle mbo-niveau 4 studenten verplicht zijn.

U kunt de brief downloaden via onderstaande link.