Plannen en rapportages

Het Steunpunt taal en rekenen mbo publiceert jaarlijks een jaarrapportage en een activiteitenplan. In de jaarrapportage brengt het Steunpunt verslag uit van de activiteiten die in het afgelopen jaar zijn ontplooid. In het activiteitenplan kijkt het Steunpunt vooruit naar het nieuwe jaar.

Een overzicht van onze jaarrapportages en activiteitenplannen vindt u hieronder. De actuele activiteiten vindt u in het hoofdmenu, in de rubriek Activiteiten.

 


2012

2011

2010

2009