Aanmelden centrale contactpersoon CvB

09/12/11

De contactpersoon die mbo-instellingen hebben doorgegeven aan het Steunpunt, speelt een essentiŽle rol bij de communicatie rondom de concretisering van beleid voor taal en rekenen. Dat geldt zeker voor de stappen die nodig zijn voor een zorgvuldige invoering van centraal ontwikkelde examinering. En aanmelding van een opleiding of locatie van een instelling voor de pre-pilot, voorbeeldexamens en pilots centrale examinering kan zelfs uitsluitend via deze contactpersoon. Waarom is dit zo strikt geregeld?

Een persoon met overzicht
Invoering van centraal ontwikkelde digitale examens taal en rekenen in het mbo vraagt om goede samenwerking tussen verschillende betrokkenen binnen de instelling. Examenorganisatie, ICT-voorzieningen, beleid en onderwijs moeten in een nauw en zorgvuldig samenspel worden ingericht. De organisatie- en communicatiestructuur van instellingen verschilt enorm. De instellingscontactpersoon heeft daar zicht op. Zij of hij weet welke informatie voor wie van belang is en kan er dan ook voor zorgen dat alle essentiŽle informatie tijdig op de juiste plaatsen en bij de juiste personen binnen de instelling terechtkomt.

Een compleet beeld
OCW, CvE en het Steunpunt gaan ervan uit dat via de contactpersoon alle informatie bij de juiste personen en op de relevante lagen binnen de instelling terecht komt. Omgekeerd zorgen wij ervoor dat de contactpersonen altijd goed geÔnformeerd worden, onder meer via onze nieuwsbrieven, de Flitsberichten. Op deze manier ontvangen zij alle belangrijke informatie. We verwachten van de contactpersonen dat ze inschatten welke informatie op welk moment voor wie van belang is. En dat ze ervoor zorgen dat de informatie de juiste mensen binnen hun instelling ook daadwerkelijk bereikt. De contactpersonen beschikken over het complete beeld. Zij zijn daarom ook de enige die een opleiding van de instelling namens het bestuur of de directie bij Cito kunnen aanmelden voor een (pre)pilot. Daarmee is de lijn duidelijk en wordt verwarring over deelname bij instelling en Cito voorkomen.

Achtervang voor meer zekerheid
Veruit de meeste bekostigde mbo-instellingen hebben een centrale contactpersoon aan ons doorgegeven. We hebben die lijst dan ook bijna compleet. Voor de niet-bekostigde instellingen is dit veel minder het geval. We roepen de besturen of directies van deze instellingen dan ook op om alsnog een contactpersoon aan ons door te geven. Vanwege de cruciale rol van deze contactpersoon in de communicatie, willen we graag per mbo-instelling ook de naam ontvangen van een tweede persoon, die als ‘achtervang’ functioneert. Handig en noodzakelijk als de eerste bijvoorbeeld vanwege ziekte tijdelijk niet actief is. Bovendien: voorbereiding van centraal ontwikkelde digitale examinering vraagt om maatregelen op het gebied van onderwijs(beleid), examenorganisatie en systeembeheer/ICT-voorzieningen. Als de eerste contactpersoon uit de sfeer van het onderwijs(beleid) komt, is het aan te bevelen als tweede iemand te kiezen die zich in zijn of haar dagelijks werk bezighoudt met de examenorganisatie of het systeembeheer.

Aanmelden/bevestigen contactpersoon en ‘achtervang’
Aanmelden van een eerste en/of tweede contactpersoon namens bestuur of directie kan door een e-mail te sturen naar het Steunpunt Taal en Rekenen mbo. Zie hiervoor de link onder dit artikel. In uw mail graag vermelden: naam/namen, functie(s) en contactgegevens. De contactpersonen die reeds bij ons zijn opgegeven, hebben inmiddels een e-mail van ons gehad. Daarin vragen we hen te bevestigen dat ze namens bestuur of directie de eerste contactpersoon voor hun instelling zijn. En we vragen om de naam en gegevens van een tweede contactpersoon. Instellingen waarvan we de eerste contactpersoon nog niet weten, hebben een e-mail ontvangen met het verzoek een centrale contactpersoon en een ‘achtervang’ aan te melden.

Een centrale dag
Het College van Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en contactpersonen van diverse mbo-instellingen kwamen op 13 september bij elkaar in Utrecht. Op de agenda stond het verhelderen van de rol van de contactpersonen bij de concretisering van beleid voor taal en rekenen. Er werd gesproken over de rol van de contactpersonen bij het implementatieproces en ook werd de behoefte aan ondersteuning daarbij in kaart gebracht. Het verslag van de bijeenkomst kunt u (als PowerPoint) downloaden via de link hieronder.

Vragen
Weet u niet of uw instelling al een contactpersoon heeft aangemeld? Of wie is aangemeld? Heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze informatie? Mail ons dan gerust!