Cito zoekt rekendocenten mbo-4

07/06/11

In verband met de invoering van centraal ontwikkelde examens (COE's) Nederlandse taal en rekenen in het mbo is Cito op zoek naar rekendocenten die willen meewerken aan de ontwikkeling van onder meer pilotexamens en vragenbanken.

Rekendocenten mbo-4/vragenbank
Na de ontwikkeling van de prototypes en de voorbeeldexamens voor taal en rekenen is een pilotexamen Rekenen 3F ontwikkeld. Vanaf dit voorjaar wordt er gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een vragenbank voor rekenen 3F.
Voor de uitbreiding van deze vragenbank zoeken wij docenten die werkzaam zijn als docent Rekenen in het examenjaar van niveau 4-opleidingen in het mbo.

Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling van de vragenbank. Je zoekt contexten en construeert opgaven. Dit werk kun je grotendeels thuis doen. Maandelijks komt de constructiegroep bij Cito in Arnhem bijeen om productie en voortgang te bespreken.

Eisen:

  • je bent werkzaam als docent in mbo-4 opleidingen
  • je hebt recente ervaring met examenklassen;
  • je beschikt over gedegen vakkennis (rekenen);
  • je bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de verschillende opleidingen;
  • je kent de Referentiekaders Rekenen voor mbo (Meijerink)
  • je mag geen (co-)auteur van een onderwijsmethode zijn.

Meer informatie vindt u in onderstaande vacaturebeschrijving.