Cito op zoek naar mbo-docenten Nederlands

12/12/11

Voor de constructie van (pilot)examens Nederlands is Cito op zoek naar mbo-docenten Nederlands die werkzaam zijn in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding.

De invoering van centraal ontwikkelde examens (COE’s) voor taal en rekenen in het mbo is in volle gang. Na de ontwikkeling van prototypes en het voorbeeldexamen zijn constructiegroepen nu bezig met de ontwikkeling van examens voor de pilotjaren voor de opleidingen mbo-2, -3 en -4 voor taal en rekenen. Het examen Nederlandse taal bestaat uit de onderdelen Lezen en Kijk- Luisteren op respectievelijk niveau 2F en niveau 3F van het Referentiekader Taal.

Wegens te verwachten uitbreiding van werkzaamheden voor de constructie van (pilot)examens Nederlandse taal zoeken wij docenten die werkzaam zijn als docent Nederlands in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding in het mbo en die ge´nteresseerd zijn om op termijn mee te werken aan de constructie van het taalexamen.

Werkzaamheden
Je werkt mee aan de productie van de pilotexamens. Je zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert opgaven. Dit werk kun je grotendeels thuis doen. Regelmatig komen de constructiegroepen bij Cito in Arnhem bijeen om productie en voortgang te bespreken.

Eisen

  • je bent werkzaam als docent in mbo-opleidingen 2-, 3- en/of 4-niveau waarvoor het examen wordt gemaakt;
  • je hebt recente ervaring met examenklassen;
  • je beschikt over gedegen vakkennis;
  • je bent op de hoogte van de eisen aan kwalificatiedossiers voor de verschillende opleidingen;
  • je kent taalstandaarden als het Referentiekader Nederlands (Meijerink);
  • je bent geen (co-)auteur van een onderwijsmethode.

De werkbelasting is gemiddeld vier uur per week. Cito zorgt voor scholing en begeleiding.

Samenstelling
Bij de samenstelling van de constructiegroep streven we naar een evenwichtige representatie van de volgende sectoren:

  • Groen;
  • Techniek;
  • Zorg en welzijn;
  • Handel en Economie.

Contractvorm
De werkzaamheden kunnen worden verricht op basis van een Overeenkomst van Opdracht of een overeenkomst via het ROC. Voor deze werkzaamheden wordt een passende vergoeding gegeven.

Informatie en reactie
Neem voor meer informatie over het examen Taal 3F contact op met Anne-Marie Speijers op telefoonnummer (026) 3521459 of over het examen Taal 2F met Lyan Bekkers (026) 3521089.

Reacties met korte motivering en curriculum vitae kun je mailen naar anne-marie.speijers@cito.nl of lyan.bekkers@cito.nl . Een proefopdracht zal deel uitmaken van de selectieprocedure.